Ogjen Trinlej Dordże

dominicki poeta

Ogjen Trinlej Dordże (ur. 1985) – inkarnowany lama szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, przez część nauczycieli tej tradycji uznawany za XVII Karmapę.

Ogjen Trinlej Dordże (2006)
 • Moim rodakom może brakować formalnego wykształcenia, lecz odziedziczyli tradycyjną, głęboką troskę o środowisko naturalne. Nawet dzieci uważają za święte okoliczne góry, rzeki, niektóre dzikie zwierzęta, okazując im stosowny szacunek. To część rodzinnej spuścizny i naszej kultury.
 • Modlitwa, wyraz serca oddania, musi być naturalna i prawdziwa.
  • Źródło: wykład wygłoszony w Sarnath, 28 października 2003.
 • Nie jesteście buddystami, jeśli nie przyjęliście Schronienia. Tym, co sprawia, że ktoś może nazywać siebie buddystą, jest zrozumienie i przestrzeganie ślubowań Schronienia.
  • Źródło: wykład wygłoszony w klasztorze Curphu w lipcu 1998.
 • Pośród różnych metod rozwijania oddania wobec guru najlepszą jest modlitwa, czyli błaganie. Kiedy wyrażamy oddanie przy pomocy modlitwy, idzie, ma się rozumieć, nie o szumne słowa czy wyrafinowane melodie, lecz głębię uczucia. Słowa modlitwy muszą budzić najgłębszy rezonans, płynąć prosto z serca i poruszać do szpiku kości, tworząc tym samym zręby oddania.
  • Źródło: wykład wygłoszony w Sarnath, 28 października 2003.
 • (...) powinniśmy wspólnie ponownie zastanowić się nad tym, co uważamy za sukces – czy jest nim wzrost gospodarczy, rozwój lub osobiste bogactwo. Obecny model wzrostu gospodarczego jest po prostu nieosiągalny dla większości mieszkańców naszej planety, którzy z dnia na dzień walczą o przeżycie.
 • W bezmiarze drogocennej Ziemi, w bezkresie tego Świata,
  Oby to, co dobre dla wszystkich, miało nieskończoność księżycowego blasku.
  Oby swą ożywczą obecnością niosło trwałe szczęście i dostatek,
  Otwierając słodką łąkę kwiatów nocnych lilii pokoju i radości.