Oddychanie – procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie: 1. zespół procesów fizjologicznych, podczas których ze środowiskiem wymieniane są gazy oddechowe, 2. proces metaboliczny polegający na uzyskiwaniu energii użytecznej biologicznie podczas utleniania substratów.

  • Oddychanie jest panem siły.
    • Opis: przysłowie chińskie
    • Źródło: Marek Woźniak, Aikido. Japońska sztuka walki, Wydawnictwo Bellona, Radom 1991, s. 24.
  • Oddychanie jest podstawową ludzką potrzebą, na którą – dopóki nie sprawia nam kłopotu – nie zwracamy szczególnej uwagi. Oddychanie podtrzymuje wszystkie życiowe funkcje organizmu.
    • Autor: Stella Weller
    • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.