Obój

dęty instrument muzyczny

Obój – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych.

Obój