Obój

dęty instrument muzyczny
Obój

Obój – instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych.