Ośli most

  • Ośli most
    • Pons asinorum (łac.)
    • Opis: wyrażenie będące inną nazwą opracowania lektury bądź rozwiązania zadania, zwanego popularnie brykiem, wcześniej zaś: ezelbrykiem. Eselbrücke z języka niemieckiego oznacza dosłownie ośli most: Esel – osioł (z łac. asinus), Brücke – most.
      Określeniem tym nazywana jest również 5 teza 1 Księgi Elementów Euklidesa, pierwsze twierdzenie o większym stopniu trudności, które sprawia problem niedouczonym adeptom wiedzy.
  • To się nazywało na uniwersytetach średniowiecznych pons asinorum, czyli ośli most. Za uszy się ciągnie wszystkich, bo proszę pana nie można – no body left behind, to z Ameryki przyszło, takie hasło (…) cała destrukcja systemu oświatowego zachodu przyszła z Ameryki. To się zaczęło jeszcze przed I wojną światową i cały czas narastało i dalej narasta i jednym z haseł tego amerykańskiego systemu nobody left behind, nikogo nie można zostawić w tyle, nie wolno powtarzać roku. (…), to pokazuje czym jest dzisiejsze szkolnictwo średnie. To znaczy – przepychaniem wszelkiej miernoty. Ono przestało pełnić funkcję jakiegokolwiek selektora, jakiegokolwiek sita tylko chodzi o to żeby jak najwięcej formalnie dostało tę maturę…

Zobacz też: