Nikołaj Siergiejewicz Leonow (ur. 1928) – rosyjski polityk nacjonalistyczny, generał KGB.

  • Castro naprawdę był szefem w Angoli. Sowieci trzymali się na drugim planie i pozwalali mu podejmować wszelkie ryzyko. On nadal wierzył w wyzwolenie narodów, podczas gdy kremlowska hierarchia już tylko podliczała kolumny strat i zysków!
    • Opis: odnośnie powstania w Angoli w 1961.
    • Źródło: Serge Raffy, Fidel Castro, tłum. Maria Mróz, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006, s. 279.