Nikołaj Jegorowicz Żukowski (1847–1921) – naukowiec rosyjski, twórca współczesnej aerodynamiki i hydrodynamiki.

  • Człowiek poleci, opierając się nie na sile swoich mięśni, lecz na sile swego rozumu.
Nikołaj Żukowski