Nie mam rodziców: Niebo i Ziemię czynię swymi rodzicami

Nie mam rodziców: Niebo i Ziemię czynię swymi rodzicami

 • Nie mam rodziców: Niebo i Ziemię czynię swymi rodzicami.
  Nie mam domu: Świadomość czynię swym domem.
  Nie mam życia i śmierci: rytm oddechu czynię swym życiem i śmiercią.
  Nie mam boskiej mocy: uczciwość czynie swą boską mocą.
  Nie mam żadnych środków: zrozumienie czynię swymi środkami.
  Nie mam żadnych magicznych sekretów: charakter czynię swym magicznym sekretem.
  Nie mam ciała: wytrzymałość czynię swym ciałem.
  Nie mam oczu: światło błyskawic czynię swymi oczami.
  Nie mam uszu: wrażliwość czynię swymi uszami.
  Nie mam członków: refleks czynię swymi członkami.
  Nie mam strategii: „nieprzyćmiona myśl” to moja strategia.
  Nie mam planu: „nie przegapić sposobności” to mój plan.
  Nie mam cudów: „odpowiednie działanie” to moje cuda.
  Nie mam zasad: przystosowywanie się do wszelkich okoliczności to moje zasady.
  Nie mam taktyki: pustkę i pełnię czynię swą taktyką.
  Nie mam talentów: sprawny umysł czynię mym talentem.
  Nie mam przyjaciół: własny umysł czynię swym przyjacielem.
  Nie mam wroga: lekkomyślność czynię swym wrogiem.
  Nie mam zbroi: życzliwość i prawość czynię swym pancerzem.
  Nie mam zamku: stały umysł czynię swą twierdzą.