Nawrócenie

doświadczenie duchowe wywierające wpływ na życie sposoby

Nawrócenie – przemiana duchowa, przyjęcie jakiegoś systemu wartości, poglądów, zasad.

  • Ten, który odkłada godzinę swego nawrócenia, podobny jest wieśniakowi, który czeka, aż cała rzeka przepłynie. Lecz ona płynie i będzie płynąć bez końca.
    • Autor: Horacy
    • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 166.