Narodowodemokratyczna Partia Niemiec

Narodowodemokratyczna Partia Niemiec (Narodowodemokratyczna Partia Niemiec – Unia Ludowa, niem. Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion, w skrócie: NPD – Die Volksunion) – niemiecka partia o programie nacjonalistycznym, będąca kontynuatorką istniejącej w latach 1950–1964 Niemieckiej Partii Rzeszy.

Logo partii