Nacjonalizacja – akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia.

  • Nacjonalizacja myślenia następowała wszędzie pari passu wraz z nacjonalizacją gospodarki.
    • The nationalization of opinion has proceeded everywhere pari passu with the nationalization of industry.
    • Autor: Edward Hallett Carr
    • Źródło: Edward Hallett Carr, Michael Cox, The twenty years’ crisis, 1919–1939: an introduction to the study of international relations, Palgrave Macmillan, 2001, s. 122.
  • Niezbędna jest bezzwłoczna nacjonalizacja banków i instytucji ubezpieczeniowych, jak również ważniejszych gałęzi przemysłu (…) wraz z bezwarunkowym zniesieniem tajemnicy handlowej i z ustanowieniem stałego nadzoru ze strony robotników i chłopów nad znikomą garstką kapitalistów bogacących się na dostawach skarbowych i uchylających od obowiązku składania sprawozdań i od sprawiedliwego opodatkowania ich zysków i majątków.