Moulin Rouge – musical w reżyserii Baza Luhrmanna.

  • Jak piękne jest życie, gdy jesteś na świecie.
    • How wonderful life is now you're in the world. (ang.)
  • Możesz mnie mieć za nędznego karła, przyjaciela prostytutek i alfonsów, ale wiem co nieco o miłości, bo pragnę jej każdym włóknem mojego pokracznego ciała
  • Najwspanialszą rzeczą, którą kiedykolwiek możesz poznać, to tylko kochać i być kochanym.
    • The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. (ang.)