Morton Subotnick (ur. 1933) – amerykański kompozytor.