Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)

urząd administracji rządowej w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra odpowiedzialnego za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP, właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne.