Mikałaj Andrejczuk

prawnik, sędzia i polityk

Mikałaj Kanstancinawicz Andrejczuk (biał. Мікалай Канстанцінавіч Андрэйчук, ros. Николай Константинович Андрейчук, Nikołaj Konstantinowicz Andriejczuk; ur. 1957) – białoruski prawnik, deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

  • (…) wyborców, niestety, mało interesuje baza prawna: 90 procent kwestii, które przychodzi mi rozwiązywać po spotkaniach z ludźmi, dotyczy problemów czysto bytowych. Dach komuś trzeba naprawić. Spór o granicę działki rozwiązać. Drzewo spiłować…
    • (…) избирателей, к сожалению, мало интересует законодательная база: 90 процентов вопросов, которые мне приходится решать после встреч с людьми, касаются чисто бытовых проблем. Крышу кому-то надо починить. Спор из-за границы участка уладить. Дерево спилить… (ros.)
    • Źródło: Wieczernyj Briest, 27 lutego 2009