Mierność – przeciętność, brak indywidualizmu.

  • Rzadko mierność w losie wygra,
    Jednak w średnim swym ogniwie,
    Wpośród losu widowiska,
    Mało traci, mało zyska.