Micheline Calmy-Rey

szwajcarska działaczka polityczna

Micheline Calmy-Rey (ur. 1945) – szwajcarska polityk.

  • Nie żyjemy w systemie alternatywnych rządów: raz rządzą jedni, raz drudzy. Nasz system jest inny – to system rządów kolegialnych, nikt nie ma głosu rozstrzygającego. W systemie alternatywnym przegrani są wykluczeni, nawet odrzuceni do opozycji, również gdy stanowią ważną siłę polityczną. U nas każda ważna siła polityczna po prostu jest w rządzie i musi tam współpracować z innymi. Szukanie dominacji nie służy porozumieniu.
Micheline Calmy-Rey (2010)
  • Postrzegamy siebie jako budowniczych mostów. Wykluczanie kogokolwiek uważamy za błąd, zwłaszcza wykluczanie stron, aktorów sprawy. Każdego trzeba włączyć w poszukiwanie rozwiązania problemu, tak jak uważamy, że w kraju wszyscy obywatele powinni być włączeni w proces podejmowania decyzji.
  • Rozumiem, że siła franka szwajcarskiego może powodować kłopoty polskich kredytobiorców (…), ale stanowi to również problem i swoisty kłopot dla gospodarki szwajcarskiej.