Michaił Murawjow Wileński

generał-gubernator Litwy

Michaił Murawjow Wileński (1796–1866) – rosyjski wojskowy, generał-gubernator wileński w latach 1863–1865.

  • Ci, którzy już wiszą.
    • Opis: w odpowiedzi na pytanie, którzy Polacy są najmniej groźni.
    • Źródło: Stanisław Cat-Mackiewicz, Dostojewski, Universitas, Kraków 2013, s. 156.
Michaił Murawjow Wileński, 1865
  • Nie jestem z tych Murawiowów, których wieszają, lecz z tych, którzy wieszają.