Michaił Lermontow

rosyjski pisarz i dramaturg

Michaił Lermontow (1814–1841) – rosyjski poeta.

 • Gdybyśmy nie byli dziećmi,
  Jeśli ślepo nie kochali,
  Nie witali, nie żegnali —
  Cierpień byśmy nie zaznali.
  • Если б мы не дети были,
   Если б слепо не любили,
   Не встречались, не прощались,
   Мы с страданьем бы не знались.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Had we never loved so kindly z roku 1830 lub 1832
Michaił Lermontow
 • Huczy Terek w chyżym biegu,
  Zdobny w piany strój;
  Czeczen skrada się po brzegu,
  Ostrzy kindżał swój;
  Ale ojciec twój zna wojnę,
  Czuwa, chociaż śpi;
  Śpij, niemowlę, bądź spokojne,
  A-a zi-zi-zi...
  • Źródło: Kołysanka kozacka (1840), przeł. Krzysztof Mąkowski
  • Zobacz też: Czeczenia
 • I byłoby to wszystko śmieszne,
  Gdyby nie było takie smutne.
  • Wsio eto było by smieszno,
   Kogda by nie było tak grustno.
   (ros.)
 • I smutek, i nuda. Nikt dłoni nie poda z pomocą.
  • I skuczno, i grustno, i niekomu ruku podat'. (ros.)
  • Także: I nudno, i smutno, i nie ma komu podać ręki.
  • Źródło: początkowy fragment wiersza I smutno i nudno z 1840 roku
 • Lubię jesienne słońce, wtedy
  Gdy przez tłum chmurek i mgieł się przedziera
  I rzuca blady swój umarły promień
  Na drzewo, co się od wiatru kołysze,
  I na wilgotny step.
  • Źródło: Jesienne słońce
 • Ludzie choć dusze mają... Cóż z tego?
  Zimniejsi są niż fale.
  • Люди хотят иметь души… и что же? —
   Души в них волн холодней!
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Fale i ludzie z roku 1830 lub 1831
 • Na dzikiej Północy stoi samotnie –
  Sosna, na szczycie nagich skał.
  • Na siewiere dikom stoit odinoka
   Na gołoj wierszinie sosna

   (ros. На севере диком стоит одиноко
   На голой вершине сосна)
  • Źródło: wiersz Na dzikiej Północy stoi samotnie, 1841 rok
 • (...) Nie oczom twym przeznaczył twórca los niemiły
  Ogniem zapłonąć, spopielić do mogiły...
  Choć wszystko w końcu spotka trumny deska,
  Ich pożałuje srogiej śmierci ręka.
  Ich blask niebiański i one jak u siebie,
  Zabłyszczą pośród gwiazdy na niebie!
  • (...) не твоим глазам творец судил
   Гореть, играть для тленья и могил...
   Хоть всё возьмет могильная доска,
   Их пожалеет смерти злой рука.
   Их луч – с небес, и, как в родных краях,
   Они блеснут звездами в небесах!
   (ros.)
  • Źródło: Oczy, 1830 rok
 • O Kaukazie! Kraju daleki!
  Ziemio wolności i niepokornych!
  I nieszczęść pełna aż po brzegi
  Skrwawiona wskroś latami wojny!..
  • Кавказ! Далекая страна!
   Жилище вольности простой!
   И ты несчастьями полна
   И окровавлена войной!..
   (ros.)
  • Źródło: Do Kaukazu , 1830 rok
 • Pijemy z czary istnienia
  Z zamkniętymi oczami,
  Złote skropiwszy jej brzegi
  Własnymi gorzkimi łzami.
  • Мы пьём из чаши бытия
   С закрытыми очами,
   Златые омочив края
   Своими же слезами.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Czara życia, 1831 rok
 • Samotny żagiel w niebios toni
  Bieleje na błękicie fal.
  • Bielejet parus odinokij
   W tumanie moria gołubom.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Żagiel, 1832 rok
   spopularyzowane dzięki parafrazie w tytule powieści Samotny biały żagiel Walentina Katajewa z 1936 roku
  • Zobacz też: żagiel
 • Zapomnieć o wszystkim i zasnąć na wieki.
  • Ja b chotieł zabyt'sja i zasnut! (ros.)
  • Źródło: Wychodzę sam jeden, 1841 rok
 • Żegnaj mi Rosjo nieumyta,
  Ojczyzno panów i niewolnych.
  • Proszczaj, niemytaja Rossija,
   Strana rabow, strana gospod.
   (ros.)
  • Źródło: początkowy fragment wiersza Żegnaj mi Rosjo niedomyta z 1841 roku
 • (...) życie, jak spojrzeć nań chłodno –
  To żart jest pusty i głupi...
  • (...) жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
   Такая пустая и глупая шутка… (ros.)
  • Źródło: końcowy fragment wiersza I smutno i nudno z 1840 roku
Wikisource