Michaił Lermontow

rosyjski pisarz i dramaturg

Michaił Lermontow (1814–1841) – rosyjski poeta.

 • Gdybyśmy nie byli dziećmi,
  Jeśli ślepo nie kochali,
  Nie witali, nie żegnali –
  Cierpień byśmy nie zaznali.
  • Если б мы не дети были,
   Если б слепо не любили,
   Не встречались, не прощались,
   Мы с страданьем бы не знались.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Had we never loved so kindly (1830 lub 1832)
Michaił Lermontow (1837)
 • Huczy Terek w chyżym biegu,
  Zdobny w piany strój;
  Czeczen skrada się po brzegu,
  Ostrzy kindżał swój;
  Ale ojciec twój zna wojnę,
  Czuwa, chociaż śpi;
  Śpij, niemowlę, bądź spokojne,
  A-a zi-zi-zi…
  • Źródło: Kołysanka kozacka (1840), przeł. Krzysztof Mąkowski
  • Zobacz też: Czeczenia
 • I byłoby to wszystko śmieszne,
  Gdyby nie było takie smutne.
  • Wsio eto było by smieszno,
   Kogda by nie było tak grustno.
   (ros.)
 • I smutek, i nuda. Nikt dłoni nie poda z pomocą.
  • I skuczno, i grustno, i niekomu ruku podat'. (ros.)
  • Także: I nudno, i smutno, i nie ma komu podać ręki.
  • Źródło: początkowy fragment wiersza I smutno i nudno (1840)
 • Lubię jesienne słońce, wtedy
  Gdy przez tłum chmurek i mgieł się przedziera
  I rzuca blady swój umarły promień
  Na drzewo, co się od wiatru kołysze,
  I na wilgotny step.
  • Źródło: Jesienne słońce
 • Ludzie choć dusze mają… Cóż z tego?
  Zimniejsi są niż fale.
  • Люди хотят иметь души… и что же? –
   Души в них волн холодней!
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Fale i ludzie (1830 lub 1831)
 • Na dzikiej Północy stoi samotnie –
  Sosna, na szczycie nagich skał.
  • Na siewiere dikom stoit odinoka
   Na gołoj wierszinie sosna

   (ros. На севере диком стоит одиноко
   На голой вершине сосна)
  • Źródło: wiersz Na dzikiej Północy stoi samotnie (1841)
 • (…) Nie oczom twym przeznaczył twórca los niemiły
  Ogniem zapłonąć, spopielić do mogiły…
  Choć wszystko w końcu spotka trumny deska,
  Ich pożałuje srogiej śmierci ręka.
  Ich blask niebiański i one jak u siebie,
  Zabłyszczą pośród gwiazdy na niebie!
  • (…) не твоим глазам творец судил
   Гореть, играть для тленья и могил…
   Хоть всё возьмет могильная доска,
   Их пожалеет смерти злой рука.
   Их луч – с небес, и, как в родных краях,
   Они блеснут звездами в небесах!
   (ros.)
  • Źródło: Oczy (1830)
 • O Kaukazie! Kraju daleki!
  Ziemio wolności i niepokornych!
  I nieszczęść pełna aż po brzegi
  Skrwawiona wskroś latami wojny!..
  • Кавказ! Далекая страна!
   Жилище вольности простой!
   И ты несчастьями полна
   И окровавлена войной!..
   (ros.)
  • Źródło: Do Kaukazu (1830)
 • Pijemy z czary istnienia
  Z zamkniętymi oczami,
  Złote skropiwszy jej brzegi
  Własnymi gorzkimi łzami.
  • Мы пьём из чаши бытия
   С закрытыми очами,
   Златые омочив края
   Своими же слезами.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Czara życia (1831)
 • Samotny żagiel w niebios toni
  Bieleje na błękicie fal.
  • Bielejet parus odinokij
   W tumanie moria gołubom.
   (ros.)
  • Źródło: wiersz Żagiel, (1832)
   spopularyzowane dzięki parafrazie w tytule powieści Samotny biały żagiel Walentina Katajewa (1936)
  • Zobacz też: żagiel
 • W obłokach księżyc jak Warega
  Tarcza lub holenderski ser się toczy.
  • Луна катится в зимних облаках,
   Как щит варяжский или сыр голландской.
   (ros.)
  • Źródło: Saszka, tłum. Eugeniusz Żytomirski
 • Zapomnieć o wszystkim i zasnąć na wieki.
  • Ja b chotieł zabyt’sja i zasnut! (ros.)
  • Źródło: Wychodzę sam jeden (1841)
 • Żegnaj mi Rosjo nieumyta,
  Ojczyzno panów i niewolnych.
  • Proszczaj, niemytaja Rossija,
   Strana rabow, strana gospod.
   (ros.)
  • Źródło: początkowy fragment wiersza Żegnaj mi Rosjo niedomyta (1841)
 • (…) życie, jak spojrzeć nań chłodno –
  To żart jest pusty i głupi…
  • (…) жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
   Такая пустая и глупая шутка… (ros.)
  • Źródło: końcowy fragment wiersza I smutno i nudno (1840)
Wikisource