Michał Poradowski

polski socjolog i filozof, duchowny katolicki

Michał Poradowski (1913–2003) – polski ksiądz katolicki, integrysta, teolog, filozof i socjolog, kapelan wojskowy, pedagog.

 • Chrześcijaństwo podkreśla nie tylko ułomność człowieka, ale i jego godność. Uczy ono bowiem, że chociaż człowiek jest ułomny, skłonny do złego, z naturą skażoną przez grzech pierworodny, to jednak posiada on nieutracalną swą godność człowieczą.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 8.
 • Cóż to jest mahometanizm? Jest to żydowska religia wypracowana przez Żydów dla Arabów. Arabowie wg Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izraela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 33.
 • Cywilizacja jest syntezą, całokształtem, zespołem wszystkich norm, praw, obyczajów, zwyczajów instytucji wytworzonych przez społeczne życie ludzi według pewnych, stałych, ściśle określonych, niezmiennych zasad i idei.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 12.
 • Judaizacja chrześcijaństwa, zwłaszcza pojętego jako cywilizacja, dokonuje się w naszych czasach przez tzw. „gromadność”, a także i przez „indywidualizm”, jako typowe postawy żydowskiego życia społecznego i politycznego, narzucane przez Żydów chrześcijanom głównie od czasów rewolucji francuskiej, a bardziej jeszcze od czasów rewolucji marksistowskiego komunizmu, co jest zaprzeczeniem pojęć i zasad chrześcijańskiej cywilizacji, która opiera się na tradycjach grecko-rzymskich, a więc na personalizmie, na pojęciu „dobra wspólnego” oraz zasady zastępczej funkcji Państwa.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 28.
 • Przed chrześcijaństwem człowiek nie wiedział, po co żyje, po co się trudzi, pracuje, walczy, po co cierpi, choruje. Filozofia pogańska, jako cel życia wskazywała człowiekowi rozkosz.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 9.
 • Także za judaizację chrześcijaństwa należy uważać rozpowszechnianie seksualizmu i pornografii, jako iż jest to charakterystyczne dla Żydów i to oni propagują we wszystkich krajach nie tylko jako business, ale przede wszystkim jako coś, co dla nich jest zupełnie normalne, a co jest całkowicie sprzeczne z godnością człowieka jako osoby, a więc sprzeczne z personalizmem chrześcijańskim. Skłonność ta u Żydów jest bardzo dawna, gdyż jest ona obecna w Talmudzie babilońskim (Gemara).
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 28.
 • Wyrugowanie prawie już całkowicie łaciny w Kościele katolickim, po Drugim Soborze Watykańskim, należy także przypisywać pewnym wpływom Żydów w Kościele.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 29.
 • Zawsze zasadniczo odmienną jest cywilizacja chrześcijańska, niż cywilizacja pogańska, bo gdy pierwsza budowana jest na miarę człowieka ułomnego, z którego ma uczynić człowieka doskonałego, to drugą buduje się według doktryny człowieka rzekomo dobrego. Toteż i te wysiłki doktrynerów spod znaku poganizmu prędzej lub później kończą się… obozami koncentracyjnymi.
  • Źródło: Dzieje cywilizacji europejskiej, Wrocław 2007, s. 8.