Miara

liczbowy wynik pomiaru danej wielkości

Miara – jednostka porównawcza przy określaniu wartości jakieś cechy, przyrząd do mierzenia.

  • Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.
Metr – przyrząd do mierzenia
  • Trzeba się nauczyć używania słowa „ja” i pogodzić się z jego miarą.