Max Grabner

austriacki zbrodniarz hitlerowski

Max (Maximilian) Grabner (1905–1948) – zbrodniarz hitlerowski, szef gestapo w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau i SS-Untersturmführer.

O Maxie Grabnerze

edytuj
  • Grabner był pilnym pracownikiem, był jednak roztargniony i niestały. Jego największym błędem była jego dobroduszność w stosunku do kolegów. Ze źle pojętego koleżeństwa nie meldował on skandalicznych niezliczonych, często skandalicznych wykroczeniach i ekscesach oficerów i żołnierzy SS, aby ich uchronić przed karą. Tym krótkowzrocznym zachowaniem Grabner przyczynił się w znacznej mierze do tego, iż wykroczenia te tak się rozprzestrzeniły. On miał właśnie zadanie bezwzględnego meldowania komendantowi obozu wszelkich wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom i regulaminowi obozowemu. Czynił to jednak tylko wówczas, gdy wiedział, iż jestem na tropie jakiegoś świństwa, i obawiał się zdemaskowania. Jako funkcjonariusz kryminalny był on dostatecznie kuty, aby nie dać się nakryć, i codziennie biegał do mnie z bagatelnymi sprawami, aby okazać swoją gorliwość służbową. Także wówczas, gdy wskazałem mu ślad, pracował sumiennie i przebiegle, aż osiągnął wyniki.
    • Autor: Rudolf Höß, Autobiografia Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, tłum. Wiesław Grzymski, Wydawnictwo Mireki, s. 190.