Matthias Ehrenfried

Matthias Ehrenfried (1871–1948) – niemiecki duchowny katolicki, biskup Wurzburga.

  • Żołnierze spełniają swój obowiązek wobec Fuhrera i Ojczyzny jak najofiarniej, wkładając w to całą swą osobowość, jak napomina Pismo Święte. Niechże ruszają w pole ufając Bogu i Zbawicielowi naszemu Jezusowi Chrystusowi... Ale pozostający w kraju lud również z gotowością nieść będzie nałożone sobie ofiary.
    • Opis: we wrześniu 1939 r.
    • Źródło: Karlheinz Deschner, Polityka papieska w XX wieku, t. 2, tłum. Robert Stiller, wyd. Uraeus, Warszawa 2006, str. 57.
    • Zobacz też: Adolf Hitler
Matthias Ehrenfried