Massimo Taparelli d’Azeglio (1798–1866) – markiz d’Azeglio, włoski polityk, mąż stanu, pisarz i malarz.

  • Dla niesprawiedliwego rządu męczennik jest bardziej szkodliwy niż buntownik.
    • Źródło: I miei ricordi
Massimo d’Azeglio Taparelli (1860)
  • Stworzyliśmy Włochy. Teraz musimy stworzyć Włochów.
    • Abbiamo fatto l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. (wł.)
    • Opis: po zjednoczeniu Włoch w 1861.
    • Źródło: I miei ricordi, cyt. za: Nick Squires, Gdzie jest but?, „The Daily Telegraph”, 21 marca 2011.
    • Zobacz też: Włochy, Włosi