Mary Mallon (1869–1938) – amerykańska kucharka i pomoc domowa, która przeszła do historii medycyny jako roznosicielka zarazków chorobotwórczych, zwana „Tyfusową Mary”.

  • Każdy traktował mnie jak panoptikum. Nawet stażyści przychodzili mnie zobaczyć i wypytać o fakty znane już wszystkim jak świat długi i szeroki. Gruźlicy powiedzieliby: „Oto ona, porwana kobieta!”.
    • Źródło: Jan Stradling, Złe kobiety, tłum. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Demart, Warszawa 2010, ISBN 9788374275439, s. 167.
Mary Mallon
  • Nigdy nie chorowałam na tyfus, zawsze byłam zdrowa. Dlaczego mam być odrzucona jak trędowata i zmuszona do życia w odosobnieniu, mając tylko psa za towarzysza?
    • Źródło: Jan Stradling, Złe kobiety, tłum. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, Demart, Warszawa 2010, ISBN 9788374275439, s. 162.