Mary Astell (1666–1731) – angielska pisarka.

  • Jeżeli wszyscy ludzie rodzą się wolni, jak to się dzieje, że wszystkie kobiety rodzą się niewolnicami?
    • If all men are born free, how is it that all women are born slaves? (ang.)
    • Źródło: Some Reflections Upon Marriage
    • Zobacz też: kobieta