Mārtiņš Lācis

łotewski działacz komunistyczny
(Przekierowano z Martyn Łacis)

Mārtiņš Lācis (Martyn Łacys, właśc. Jānis Sudrabs; 1888–1938) – łotewski działacz komunistyczny w Imperium Rosyjskim, członek Czeki; ofiara wielkiego terroru w ZSRR.

  • Czeka nie jest instytucją wymiaru sprawiedliwości. Czeka nie sądzi wroga, lecz unieszkodliwia go. Jej ostatecznym środkiem jest rozstrzelanie [i] konfiskata mienia. Czeka dokłada starań, by jej działalność wywarła takie wrażenie, żeby sama myśl o niej odebrała chęć do szantażu, sabotażu i spiskowania.
    • Źródło: Czeka w walce z kontrrewolucją, 1920, cyt. za: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do klasy III gimnazjum, s. 248.
Mārtiņš Lācis