Marian Majkowski

architekt, pisarz kaszubski

Marian Majkowski (1926–2012) – pisarz tworzący w języku polskim i kaszubskim.

Na kaszubskich pustkach edytuj

  • Dwaj pozostali dziedzice Schröderowie, jadąc na koniach po drodze przez dawny majątek ich brata, z podziwem i skrywanym lękiem patrzyli na zryw kaszubskiej solidarności.
  • Jan donosił, że po długich rozważaniach wymyślił maszynę, która zastępuje najtrudniejszą pracę przy mieszaniu gliny. Działała świetnie, wykonywała pracę kilkunastu robotników. Zachwycony przedsiębiorca wypłacił mu dużą premię, która powinna wystarczyć – jak pisał Jan – na spłacenie reszty zadłużenia za kupione gospodarstwo.
  • Książki były różne. Pisane z wysoka, po polsku, i te pisane po kaszubsku.

Z pustek w świat edytuj

  • Najlepiej będzie, jeżeli ważniejsze wypowiedzi będę ci tłumaczył. Ludzie tutaj od wieków mówią po kaszubsku i nikt nawet Hitler nie dał rady tego zmienić.
  • Zacząłem mówić po kaszubsku. Wynik był nadspodziewanie dobry. Rozumieliśmy się doskonale i to bez nadwyrężania rąk.