Marian Gołębiewski

polski duchowny katolicki, arcybiskup wrocławski (ur. 1937)

Marian Gołębiewski (1937–2024) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 1996–2004, arcybiskup metropolita wrocławski w latach 2004–2013, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej od 2013.

  • A któż jest bardziej ubogi niż ten, kto nie wie o wielkiej wcielonej miłości Boga i o życiu wiecznym? I czyż może stać się bardziej wewnętrznie bogaty niż ten, kto zaufa Bogu, zawierzy Mu swoje życie i pozna wspaniały Boży plan dla każdego z nas?
Arcybiskup Marian Gołębiewski wygłasza homilię podczas uroczystej mszy świętej, odprawianej na wrocławskim rynku z okazji śmierci Jana Pawła II
  • Każdy z nas ma poczucie własnej godności. Chce coś znaczyć, coś osiągnąć, zająć jakąś pozycję w społeczeństwie. Nierzadko pragnienia te zabarwione są egoizmem. Egoizm eliminuje we wspólnych dążeniach drugiego człowieka, spycha bliźniego na margines. Jak tego unikać? Dla wszystkich chrześcijan – dążących do jedności – niedościgłym wzorem pokornej służby drugiemu człowiekowi jest Chrystus umywający nogi apostołom.
    • Opis: homilia wygłoszona 13 stycznia 2012 we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej.
    • Źródło: homilia ekumeniczna, archidiecezja.wroc.pl
  • Rozumienie kapłaństwa jako „służby” pozwala odrzucić pokusę przeżywania go w duchu „karierowiczostwa” – jako sposobu awansowania na kolejne szczeble godności i wyróżnień lub osiągania korzyści doczesnych, jako uzasadnienia postawy panowania, jako sprawowania władzy domagającej się uznania czy przywilejów. Jesteśmy zatem sługami Chrystusa i Jego Kościoła. Nie dla samych siebie, nie dla naszej osobistej satysfakcji, lecz po to, by być narzędziami Chrystusa, aby Mu użyczać własnego głosu, własnych gestów i intencji, aby Jezus – wciąż wśród nas obecny – dokonywał aktów niosących zbawienie.
  • Siłą naszą niech będzie wiara, motorem naszych działań niech będzie nadzieja, a wszystko, co stanowi treść naszego życia, niech ogarnia i rozpala miłość. Idziemy naprzód pod przewodnictwem nowego Pasterza – podejmując dzieło Nowej Ewangelizacji – ze świadomością, że pośród nas jest Zmartwychwstały Pan.
  • Uświadamiamy sobie co znaczy być kapłanem Jezusa Chrystusa, być członkiem Kościoła świętego. Chcemy ten Kościół kochać jak Matkę swoją najmilszą, a nawet – w razie konieczności – życie oddać za Niego, jak to czynili wielcy święci męczennicy wszystkich czasów.