Maria Morska

polska aktorka

Maria Morska (ok. 1895–1945) – polska aktorka, publicystka i feministka żydowskiego pochodzenia.

  • Kobieta-człowiek przeżywa dziś w Niemczech tragedię tym większą, że ma przeciwko sobie nie tylko klikę rządzącą, ale i kuchty triumfujące, i jędze wojenne (...) gotowe co roku dostarczać mięsa dla armat.(...) Ale walka z kobietami nie jest łatwa. Szkoła hitlerowska znajdzie swoją kontrwagę w wychowaniu domowym. W kuchniach, do których wygnano światłe kobiety, jak w katakumbach przechowają się ideały naszej cywilizacji.
    • Źródło: Męczeństwo kobiety niemieckiej, „Wiadomości Literackie”
    • Zobacz też: kobieta