Maria Karłowska

polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, błogosławiona katolicka

Maria Karłowska (1865–1935) – polska zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

 • Cała wieczność przeznaczona jest na chwałę, szczęście i zachwyt obcowania z Jezusem. Słuszna rzecz, abyśmy teraz służyły Jezusowi Ukrzyżowanemu.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 90.
Maria Karłowska
 • Chrystus Pan stał się ci we wszystkim podobnym; staraj się, abyś i ty nawzajem Jemu się upodobniła. Największą chwałą dla człowieka jest naśladować Boga, największym bogactwem – mieć samego Boga dłużnikiem.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 7 s. 130.
 • Cień tajemnic stanowi właśnie zasługę i uległość w wierze.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 6 s. 181.
 • Czuć, jak Jego jestestwo przenika moją istotę i całą Trójcę, napełniającą skrytości duszy mojej, bo w Nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 35.
 • Gdy się nasze wychowanki okażą niewdzięczne, przypomnijmy sobie wszystkie szczegóły Męki Chrystusowej. Gdy znudzenie, wstręt ogarniać nas będzie, wspomnijmy na krwawy pot Chrystusa.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 5 s. 131.
 • Jaka to niepojęta miłość Dobrego Pasterza! Niebo opuszcza, mieszkanie duchów błogosławionych, by szukać zbłąkane córy człowiecze.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta: notatki z rekolekcji/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2012, Pisma t. IV, 2 s. 62.
 • Jednym duchem będziesz z Nim. Będziesz Jego jedyną i najdroższą wybraną i – jako prawa i wierna oblubienica – dzielić z Nim będziesz wszystkie bogactwa i dobra, a raczej nie dzielić, ale posiadać w całości.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 2 s. 89.
 • Krzyżu Chrystusa, ukrzyżuj mnie duchowo przez chętne znoszenie cierpień. Żółci Jezusa, napój mnie, abym umartwioną była.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Rekolekcje/Maria Karłowska. Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2009, Pisma t. II, 1 s. 25.
 • Lepiej by było im (zakonnicom) wcale nie istnieć, jak żyć bez miłości Boga. Przecież miłość „to dusza i życie ducha naszego w zakonie”.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 6 s. 186.
 • Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stali do Niego podobnymi i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my sami.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 256.
 • Na drodze Bożej najszlachetniejszą czynnością jest cierpienie.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 2 s. 83.
 • Najświętszy Sakrament jest szczytem objawienia wszechobecności Bożej i miłosierdzia Bożego, a „miarą miłości Jezusa Eucharystycznego jest miarą widzenia uszczęśliwiającego w niebie”.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta: notatki z rekolekcji/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2012, Pisma t. IV, 7 s. 103.
 • Nie mieć bogów cudzych; wszystko czynić dla Boga i pod okiem Jego.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 8 s. 36.
 • Oczy jej (pokutującej wychowanki) spoczywają na świętych obrazach, raz po raz łza żalu toczy się po policzkach, usta poruszają się w modlitwie błagalnej. Ręce przyciskają i tulą do Serca Rany Zbawiciela Ukrzyżowanego. Widzi ona w tych Ranach Najświętszych swoje zbawienie, widzi Dobrego Pasterza, który do ostatniej kropli Krew Najświętszą wylał, aby ją ocalić.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta: notatki z rekolekcji/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2012, Pisma t. IV, 4 s. 79.
 • O Serce Maryi, gorejące miłością i mieszkanie ulubione Ducha Świętego, przygotuj, proszę, serce moje, a raczej wstąp do niego sama na przyjęcie tego Najświętszego Gościa.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 247.
 • Pamiętaj, o Królowo Najsłodszego Serca Pana Jezusa, na nieograniczoną władzę, którą otrzymałaś nad Sercem Twego Boskiego Syna.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Rekolekcje/Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2009, Pisma t. II, 1 s. 44.
 • Pan Bóg nie chce wysilania się w stosunku naszym z Nim. Nauczył nas, abyśmy Go Ojcem nazywali, aby nam pokazać, że takiego prostego, ufnego chce od nas postępowania, jak dziecka z Ojcem. Obchodźmy się więc z Nim jak z Przyjacielem, a jednak i Panem wszechwładnym.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 14.
 • Przykazanie miłości Boga jest najlżejsze i najsłodsze, bo nie ma nic słodszego nad miłość.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 6 s. 188.
 • Wtedy Bojaźń Boża zamienia się w tajemniczy pokój, rosnący aż do miłości i bohaterstwa. Wtedy człowiek idzie ze śpiewem nawet na śmierć, bo instynkt Boży zamienił się na świadomą obecność Boga.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Św. Marii Magdaleny miłość i pokuta: notatki z rekolekcji/bł. Maria Karłowska. Wydawnictwo Bernardinum. Pelpin. 2012. Pisma t. IV, 7 s. 110.
 • Wychodzisz z chóru napełniona Bogiem, żyj z Bogiem do następnego połączenia się z Nim. Proś zatem Pana, ażeby zawsze był z tobą.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 6 s. 49.
 • Zapisz sobie w sercu Jego obyczaje i uczynki: jak pokornym był między ludźmi, jak dobrotliwym między uczniami. Jak nie gardził grzesznikami, ale dla żałujących za swe nieprawości jak dziwnie był pobłażliwy. Jak łagodny był w słowach, jak skory do modlitwy, jak lubił usługiwać drugim, co sam wyznaje, mówiąc: „Jam jest w pośrodku was jako ten, który służy”.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 7 s. 42.
 • Zawsze źródło zasługuje na pierwszeństwo przed rzeką, która z niego wypływa, a Bóg jest milszym, aniżeli wszystkie dary, których udziela.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 6 s. 214.
 • Znieś wszystko, a dostąpisz wszystkiego.
  • Źródło: Waldemar Rozynkowski, Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 2 s. 84.