Marek Urbański

Marek Urbański - historyk polski (mediewista), publicysta.

  • Bez względu na to, jak ostatecznie zostanie rozwiązany problem przodków Mieszka, wydaje się, że to jego właśnie uznać należy za właściwego twórcę państwa polskiego.
    • Źródło: Mieszko I, [w:] A. Szwarc, M. Urbański, P. Wieczorkiewicz, Kto rządził Polską?, Warszawa 2007, s. 22.

Zobacz też: Mieszko I

  • Fascynująca to skądinąd postać; na okamgnienie wprowadził - i to w imponującym stylu - Polskę do wielkiej Europy, jej „twardego rdzenia”, jak mawiają dzisiaj skarlali duchowo i moralnie potomkowie idei Ottona III. Po to tylko, by przez następne ćwierćwiecze uporczywie i konsekwentnie ciągnąć ją z powrotem na zapadłe peryferia, z których znienacka wyszła.
    • Opis: opinia o Chrobrym.
    • Źródło: Bolesław Chrobry, [w:] A. Szwarc, M. Urbański, P. Wieczorkiewicz, Kto rządził Polską?, Warszawa 2007, s. 31.
    • Zobacz też: Bolesław I Chrobry