Marek Grabowski

polski specjalista w zakresie medycyny

Marek Grabowski (ur. 1950) – polski lekarz, doktor nauk medycznych, polityk, wiceminister zdrowia.

  • Ilość łóżek nie jest jedynym miernikiem dostępności do świadczeń zdrowotnych, a tym bardziej nie wypływa w sposób bezpośredni na jakość tych świadczeń. Sama likwidacja łóżek niczemu nie służy i nie jest ona żadnym celem ustawy. Ważnym działaniem jest natomiast przeprofilowanie obecnie istniejącej infrastruktury w sposób pozwalający w największym stopniu zabezpieczyć potrzeby zdrowotne lokalnych społeczności.