Marcel Chaput (1918–1991) – kanadyjski naukowiec i polityk.

  • Kim jesteśmy, my, Frankokanadyjczycy? Inne narody świata są niezależne, są wolne, są u siebie. A my? – my nie jesteśmy.
    • Źródło: Marta Kijewska-Trembecka, Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków 2007, str. 19–20