Maitripa

indyjski mistrz buddyzmu

Maitripa (1007–1077) – indyjski jogin, nauczyciel Marpy Tłumacza.

  • Ogólnie mówiąc wszystkie dharmy są umysłem. Guru powstaje z umysłu. Nie istnieje nic oprócz umysłu. Wszystko co się pojawia, jest naturą umysłu, która jest pierwotnie nieistniejąca. Przez wysiłek myśli nie można odejść od naturalnego stanu, niezrodzonego i wrodzonego. Tak więc spocznij w spokoju, w naturalny sposób, bez ograniczeń.