Herakles walczący z hydrą lernejską przy użyciu maczugi

Maczuga – jedna z najstarszych broni obuchowych.