Młyn wodny

budowla z urządzeniem poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej

Młyn wodnybudowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami.

  • Stary młyn,
    Kiedy wolny od swej pracy miał dzień,
    Gdy pociągnął wina spory łyk,
    Chciał zatrzymać wody niespokojny nurt,
    Chciał zatrzymać wreszcie stary ten młyn.
Młyn wodny

Zobacz też: