Ludwik Fleck

polski mikrobiolog

Ludwik Fleck (1896–1961) – polski lekarz i filozof.

  • Od czego więc absolutna rzeczywistość ma być niezależna? Jeżeli chcemy ją uniezależnić od ludzi, to trzeba przy tym uwzględnić, że byłaby ona dla ludzi nieprzydatna.
    • Źródło: O kryzysie rzeczywistości (1929, „Zur Krise der 'Wirklichkeit'”, tłum. W.A. Niemirowski), w: Psychosocjologia poznania naukowego, Wyd. UMCS, Lublin, 2006, s. 183.
    • Zobacz też: rzeczywistość