Ludwik Abramowicz

polsko-litewski aktywista i redaktor

Ludwik Abramowicz (1879–1939) – polsko-litewski aktywista, redaktor.

  • Bez Żydów i Rosjan Wilno jest czysto polskim miastem (…) Litwini chcą widzieć Wilno jak centrum swojej ojczyzny i nie mogą pogodzić się ze zmianami, które przyniósł czas (…) czy nie warto by było zamiast pięknych frazesów zająć się zbieraniem materiałów statystycznych dotyczących Polaków litewskich.