Lucyna Kuśnierczyk

Lucyna Kuśnierczyk (ur. 1936) – polska malarka.

  • Kiedy przechodzę od przypadku do konkretu, od szczegółu do uogólnienia, od spojrzenia subiektywnego do zobiektywizowanego – postrzegam świat jako niezwykły, piękny, tajemniczy, ulotny, zmienny, wieloznaczny, spójny, ale i... przerażający. Stąd w pracach pewien niepokój, lęk. Lecz także afirmacja życia.
    • Źródło: Energia myśli, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 80.
  • Maluję od trzydziestu lat, w różnych technikach, ostatnio – według własnej, wypracowanej, nadal modyfikowanej metody z zastosowaniem farb akrylowych.
    • Źródło: Energia myśli, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 80.