Louis-Xavier de Ricard

Poeta, pisarz i dziennikarz pochodzenia francuskiego

Louis-Xavier de Ricard (1843–1911) – francuski poeta, pisarz i dziennikarz.

  • Miłość twa to jezioro, pełne błyskawicy,
    Przejrzyste i głębokie, co swą toń krysztali,
    Mieszając w łonie snopie gwiazd, co w mgle się pali,
    Z tajemniczym pomrokiem wśród swoich tęsknicy.
Louis-Xavier de Ricard