Louis-Vincent Thomas

Louis-Vincent Thomas (1922–1994) – francuski socjolog, antropolog i etnolog.

  • Zmarli, jeśli nie zostaną oddzieleni od żywych, czynią ich szalonymi.
    • Źródło: Trup. Od biologii do antropologii, tłum. K. Kocjan, Łódź 1991, s. 80.
    • Zobacz też: trup