Lot (postać biblijna)

postać biblijna z Księgi Rodzaju

Lot – postać biblijna ze Starego Testamentu, bratanek Abrahama.

  • Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku! Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!
    • Źródło: Biblia, Księga Rodzaju, 19, 7–8
Lot