Lorenzo Snow (1814–1901) – amerykański duchowny mormoński, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1898–1901).

  • Gdy czujesz, że ogarnia cię przygnębienie, rozejrzyj się, a dostrzeżesz kogoś, kogo los doświadczył jeszcze gorzej, niż ciebie. Podejdź doń, dowiedz się, co go nęka, a potem postaraj się usunąć jego zmartwienia korzystając z wiedzy, którą dał ci nasz Pan. Natychmiast odkryjesz, że twe przygnębienie odeszło, czujesz się lekki, Duch Boży cię napełnił, a wszystko dookoła wydaje się świecić.
    • When you find yourselves a little gloomy, look around you and find somebody that is in a worse plight than yourself; go to him and find out what the trouble is, then try to remove it with the wisdom which the Lord bestows upon you; and the first thing you know, your gloom is gone, you feel light, the Spirit of the Lord is upon you, and everything seems illuminated. (ang.)
    • Źródło: Conference Report, Apr. 1899, 2–3. cyt. za Lorenzo Snow, Served 1898–1901, lds.org