Lizus – pogardliwe określenie ucznia (rzadziej człowieka dorosłego), który dla pozyskania względów osoby, od której jest zależny, jest wobec niej przesadnie lub fałszywie grzeczny.