Libido

ogół popędu seksualnego lub pożądania aktywności seksualnych danej osoby

Libido (popęd/pociąg seksualny/płciowy) – psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu, mająca na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych.

  • Popęd seksualny trzeba zaspokoić wtedy, kiedy na to czas.
    • Autor: Haruki Murakami, Koniec świata i hard-boiled wonderland, tłum. Anna Horikoshi
  • Ta nieskrępowana schematyzmem instynktu plastyczność ludzkich potrzeb seksualnych daje człowiekowi szansę stworzenia wyższej selektywności celów seksualnych, wybiegającej ponad zwykły cel gatunkowy i umożliwiającej wprowadzenie w sferę popędów seksualnych zróżnicowań duchowych, kulturalnych lub socjalnych. Prócz tego nadbudowa kulturalna powoduje skierowanie energii popędu seksualnego człowieka (która nie zostaje zużytkowana w życiu seksualnym) do celów nieseksualnych lub pseudoseksualnych.