Leowigild

Leowigild (zm. 586) – król Wizygotów od 569 do śmierci.

  • Usuń jak najszybciej Childeberta i jego matkę Brunhildę, a potem zawrzyj pokój z królem Guntramem.
Leowigild