Leopold Lewin

polski poeta

Leopold Lewin (1910–1995) – polski poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej.

  • Gdzie odnaleźć Twe imię? w gałązce pokoju
    Które rozdałeś ludom po zwycięskim boju...
  • Ojczyzno mojej wiary, kraino radziecka.
    • Opis: o Rosji.
    • Źródło: Antologia poezji głupich i mądrych Polaków, wybór L. Stomma, Gdańsk 2000.