Leontia Flynn

Leontia Flynn (ur. 1974) – irlandzka poetka.

  • Jeśli miałabym dziś szukać etyki, to zdecydowanie w odwróceniu się od własnej korzyści. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że świat zaczyna się obracać wokół kupowania i sprzedawania – wręcz kupowania i sprzedawania samych siebie (...). Upatrywałabym więc etycznego znaczenia w nienastawionym na zysk umieszczeniu innego człowieka wyżej niż siebie samego.
  • Wydaje mi się, że zarówno w konstrukcji, jak i warstwie muzycznej każdego dzieła poetyckiego – nowoczesnego i nie tylko – jest coś takiego, co – o ile nie ma funkcji dekoracyjnej jak klejnoty właśnie – rządzi się inną logiką niż dosłowne znaczenie słów. To pewne alternatywne, „niedosłowne” medium komunikacji.