Leonardo Ulrich Steiner

Leonardo Ulrich Steiner (ur. 1950) – brazylijski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita Manaus.

  • Kampania ma przypomnieć, że Kościół jest w służbie człowieka i nie chce dla siebie przywilejów. Kościół jest czymś więcej niż strukturą, gdyż Kościołem jest każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony, który jest obecny w społeczeństwie poprzez pracę, instytucje i różne akcje. Pragniemy zastanawiać się nad tą społeczną obecnością Kościoła.
Leonardo Ulrich Steiner
  • Nie jesteśmy ludźmi bez nadziei, uwikłanymi w niegodziwości i korupcję. Odnowiliśmy się w Chrystusie. Jesteśmy ludźmi przyszłości, mamy horyzont życia. Pomimo skażenia grzechem naszym horyzontem jest Jezus Zmartwychwstały.