Lekceważenie

Lekceważenie – traktowanie kogoś lub czegoś bez dostatecznej uwagi.

 • A taki śpiewający ptak —
  to smutne tak,
  że aż zabawne —
  gwiżdże na wszelkie normy prawne!
  Lekceważenie jest tu jawne…
  Kiedy chce jajka nieść,
  to je ptaszyna
  znosić zaczyna
  bez względu na ustawy treść!
 • Nigdy nie lekceważ potęgi poczucia winy. Ono zmusza ludzi do niezwykłych czynów.
 • Surowość jest wyrazem szacunku, wyrozumiałość – lekceważenia.